Program Ambasadorski APIRAW’S

Rozpoczęcie współpracy

 1. Kandydat na Współpracownika powinien akceptować i rozumieć Filozofię APIRAW’S, oraz powinna się ona pokrywać z jego światopoglądem. 
 2. Wystarczy napisać maila na adres weronika@apiraws.com z informacją o chęci uczestniczenia w Programie Ambasadorskim
 3. Kandydat umawia się na rozmowę kwalifikacyjną polegająca na sprawdzeniu na ile osoba ta pasuje do wewnętrznej kultury organizacyjnej.
 4. Otrzymuje pakiet informacji z zakresu:
  • Podstawowych informacji o produktach pszczelich, 
  • Podstaw Apiterapii,
  • Informacji o produktach APIRAW’S
  • Podstawowych zagadnień związanych ze sprzedażą
 5. Kandydat jest przedstawiany współpracownikom APIRAW’S. 
 6. Kandydat, który przeszedł tą drogę staje się Współpracownikiem i Ambasadorem Apiraw’s. Oznacza to, że staje się osobą reprezentującą firmę. 

Chcesz wziąć udział w Programie Ambasadorskim, napisz mail na adres:
weronika@apiraws.com

Zasady wynagrodzenia

OPCJA I: Ambasador

Osoba, która przeszła pomyślnie proces rekrutacji i staje się Ambasadorem APIRAW’S otrzymuje:

 • 30% zniżką na miesięczne zakupy własne:
  • 8 Apis’Shake na 7 dni + 2 Zestawy Api’Batonów
 • 25% marże od sprzedaży każdego z produktów APIRAW’S (poza świecami)
 • Nie ma minimalnego miesięcznego obrotu do otrzymania prowizji

OPCJA II: Współpracownik

110

Współpracownik, który sprzeda minimum 110 “Apis’Shake – 7 posiłków”, w jednym miesiącu kalendarzowym i powtórzy to w kolejnych 2 miesiącach, otrzymuje:

 • Gwarancję stabilności zysku na poziomie 2000 zł netto.
  • Oznacza to że jeśli przez następne 3 miesiące, sprzedaż będzie niższa niż 110 szt., ale wyższa od 80 Apis’Shake, to APIRAW’S wyrówna zarobek Współpracownika do poziomu 2000 zł netto. Jeżeli sprzedaż spadnie poniżej 80 Apis’Shake to współpracownik rozlicza się na zasadach Opcji I
 • Nagroda za dłuższą współpracę z 30% rocznego zysku.
  • Jednakowy dla wszystkich Współpracowników Opcji II udział w zyskach wyliczony przez podzielenie 30% rocznego zysku przez liczbę Współpracowników. Wypłacane regularnie co miesiąc przez następny rok kalendarzowy gdy Współpracownik jest aktywny w Opcji II.
 • Nagroda za wyniki z 30% rocznego wzrostu firmy
  • Wypłacana z 30% rocznego wzrostu firmy proporcjonalnie do udziału we wzroście między wszystkie osoby z Opcji II. Wypłacane regularnie co miesiąc przez następny rok kalendarzowy w trakcie utrzymywania się Współpracownika w Opcji II.

220

Współpracownik, który sprzeda minimum 220 “Apis’Shake – 7 posiłków”, w jednym miesiącu kalendarzowym i powtórzy to w kolejnych 2 miesiącach, otrzymuje:

 • Gwarancję stabilności zysku na poziomie 4000 zł netto.
  • Oznacza to że jeśli przez następne 3 miesiące, sprzedaż będzie niższa niż 220 szt., ale wyższa od 170 Apis’Shake, to APIRAW’S wyrówna zarobek Współpracownika do poziomu 4000 zł netto. Jeżeli sprzedaż spadnie poniżej 170 Apis’Shake to współpracownik rozlicza się na zasadach Opcji I
 • Nagroda za dłuższą współpracę z 30% rocznego zysku
  • Jednakowy dla wszystkich Współpracowników Opcji II udział w zyskach wyliczony przez podzielenie 30% rocznego zysku przez liczbę Współpracowników. Wypłacane regularnie co miesiąc przez następny rok kalendarzowy gdy Współpracownik jest aktywny w Opcji II.
 • Nagroda za wyniki z 30% rocznego wzrostu firmy
  • Wypłacana z 30% rocznego wzrostu firmy proporcjonalnie do udziału we wzroście między wszystkie osoby z Opcji II. Wypłacane regularnie co miesiąc przez następny rok kalendarzowy w trakcie utrzymywania się Współpracownika w Opcji II.

330

Współpracownik, który sprzeda minimum 330 “Apis’Shake – 7 posiłków”, w jednym miesiącu kalendarzowym i powtórzy to w kolejnych 2 miesiącach, otrzymuje:

 • Gwarancję stabilności zysku na poziomie 7000 zł netto.
  • Oznacza to że jeśli przez następne 3 miesiące, sprzedaż będzie niższa niż 330 szt., ale wyższa od 260 Apis’Shake, to APIRAW’S wyrówna zarobek Współpracownika do poziomu 7000 zł netto. Jeżeli sprzedaż spadnie poniżej 260 Apis’Shake to współpracownik rozlicza się na zasadach Opcji I
 • Nagroda za dłuższą współpracę z 30% rocznego zysku
  • Jednakowy dla wszystkich Współpracowników Opcji II udział w zyskach wyliczony przez podzielenie 30% rocznego zysku przez liczbę Współpracowników. Wypłacane regularnie co miesiąc przez następny rok kalendarzowy gdy Współpracownik jest aktywny w Opcji II
 • Nagroda za wyniki z 30% rocznego wzrostu firmy
  • Wypłacana z 30% rocznego wzrostu firmy proporcjonalnie do udziału we wzroście między wszystkie osoby z Opcji II. Wypłacane regularnie co miesiąc przez następny rok kalendarzowy w trakcie utrzymywania się Współpracownika w Opcji II.

Opcja III: Uzyskanie statusu Udziałowcy

Po trzech latach pracy Współpracownik może się ubiegać o uzyskanie statusu Udziałowca. Przez ten czas jest bacznie obserwowany przez Udziałowców, jednak nie pod kątem liczby przeprowadzonych klientów i uzyskanych przychodów, ale pod kątem uczciwości, proaktywność, zaangażowania w pracę, umiejętności współpracowania z innymi pracownikami oraz przedsiębiorczości. Bierze się też pod uwagę jego działania poza firmowe np. publikacje artykułów, zaproszenia do wygłaszania prelekcji,zaangażowanie w organizacje non-profit. 

O przyznaniu statusu Udziałowcy decyduje zgromadzenie Udziałowców na wniosek Współpracowniczej grupy ewaluacyjnej, która ma prawo zasięgać opinii wszystkich osób mających kontakt z Współpracownikiem, a więc jego współpracowników, partnerów z jego oddziału, a nawet klientów, dla których pracował. 

Współpracownik, który otrzyma status Udziałowcy, kupuje od firmy stałą dla wszystkich partnerów liczbę udziałów emitowanych przez firmę. Tych udziałów nie może sprzedać na rynku zewnętrznym, ale ich wartość rośnie z roku na rok a partner, odchodząc do innej pracy lub na emeryturę, sprzedaje je firmie, dzięki czemu uzyskuje dodatkową premię.

Chcesz wziąć udział w Programie Ambasadorskim, napisz mail na adres:
weronika@apiraws.com